alt
 
Nhận được tin buồn 
 
 Anh Nguyễn Lê Tuệ
(Mục Súc 72)
 
Đã mãn phần ngày 21-04-2020 tại Sài Gòn, Việt Nam 
Hưởng Thọ 68 tuổi
 
Chương trình Tang Lễ:
 
Lễ Nhập Quan: lúc 7:30 giờ ngày 22-4-2020
Lễ Viếng: lúc 8:30 giờ   
Lễ Động Quan: lúc 13:00 giờ
Tại Nhà tang Lễ bịnh viện Thống Nhất, số 1 Lý Thường Kiệt, P. 7, Quận Tân Bình
Linh Cữu sẽ được hỏa táng tại Đa Phước, Bình Chánh
 
Thay mặt Thầy Cô, Cựu Học Viên Trường NLS Bảo Lộc
Chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Anh Nguyễn Lê Tuệ sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU