alt

LỜI CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý bạn hữu NLS cùng Hội và Trang Nhà NLS Bảo Lộc đã thăm viếng, điện thư, điện thoại phân ưu trước sự ra đi của mẹ chúng tôi là:

Bà Hồ Ngọc Lang 
Mãn phần ngày 5-7-2019 tại Úc Châu
 
Nguyên xin ơn trên ban ơn phước đến quý anh chị cùng bạn hữu và gia đình.
 

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ xuất kính xin được niệm tình miễn thứ

Thay mặt Gia Đình 

Trần Hồng Yến và Trần Hồng Vân