alt
 
Nhận được tin buồn
 
Ông Bùi Bỉnh Bân
Pháp Danh: Quảng Trí Thiện
Kỹ Sư Nông Lâm Súc, Cao Học Quốc Gia Hành Chánh 
Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại
 
Thất lộc ngày 17 tháng 10 năm 2018
Hưởng Thọ 82 tuổi
 
Linh Cữu được quàn tại Peek Funeral Home, phòng số 5
7801 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683
 
Chương Trình Tang Lễ:
 
Thứ Sáu, ngày 02-11-2018:
10 giờ sáng đến 12 giờ trưa: Lễ Nhập Quan và Phát Tang
12 giờ trưa đến 8 giờ tối: Thăm viếng
 
Thứ Bảy, ngày 03-11-2018:
10 giờ sáng đến 8 giờ tối: Thăm viếng
 
Chủ Nhật, ngày 04-11-2018:
9 giờ sáng đến 1 giờ chiếu: Thăm viếng
1 giờ chiều đến 2 giờ chiều: Lễ Di Quan
3 giờ chiều: Lễ Hỏa Táng
4 giờ chiều: An vị Hương Linh tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA
 
Nguyện cầu hương linh của Ông Bùi Bỉnh Bân sớm về Miền Cực Lạc 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU