alt
 
Tin Buồn
  
Cụ Bà PHẠM THỊ MỸ
Pháp danh TỊNH HẢO
Thân mẫu và nhạc mẫu  của: Phan Thị Điệp, Phân Thị Bạch Tuyết, Phan Thị Bạch Mai, Trương Đức Thi  
Cựu học viên Trường Trung Học NLS Baỏ Lộc
 
Cụ Bà mãn phần lúc 02 giờ ngày 27-5-2017
nhằm ngày 2-5 Đinh Dậu.
Hưởng thọ 91 tuổi
 
Lễ nhập quan: 14 giờ ngày 27-5-2017
 Linh cữu quàn tại 326 Trần Phú phường 1 thành phố Bảo Lộc
Lễ động quan 07 giờ ngày 29-5-2017
An táng tại Nghĩa Trang Lam Sơn Phường Lộc Sơn Bảo Lộc.
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU