alt
 
Tin Buồn
  
Anh Lê Thiêng Định
Phu quân của chị Ngô Thị Thanh Thủy CN 73
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc
 
Thất lộc ngày 7-5-2017 tại Việt Nam
Hưởng thọ 66 tuổi
 
Tang Lễ tổ chức tại tư gia Quận Tân Bình Sài Gòn
Lễ Hỏa Táng ngày 9-5-2017 tại Trung Tâm Hỏa Táng Bình Hưng Hòa
 
Nguyện cầu hương linh Anh Định an bình nơi Cõi Khác
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU