alt
 
Tin Buồn
  
Cụ Nguyễn Thị Thoa
 
Thân mẫu của anh Ngô Kiều Phát - TL71
 
Mãn phần ngày 2-3-2017 tại VN 
Hưởng thọ 99 tuổi
 

Tang Lễ tổ chức tại tư gia đường Lý Thường Kiệt Quận 11, Sài Gòn

Lễ hỏa táng ngày 5- 3-2017 tại Trung Tâm Bình Hưng Hòa 
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU