alt
LỜI CẢM TẠ

 

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý Thầy Cô, quý anh chị, bạn hữu NLS VN và Hải Ngoại cùng Hội và Trang Nhà NLS Bảo Lộc đã thăm viếng gửi vòng hoa, điện thư, điện thoại, cầu nguyện và phân ưu trước sự ra đi của Mẹ chúng tôi là:

Cụ Bà Maria Bùi Thị Nhàn 

tạ thế ngày 08 - 02 - 2017 tại Sài Gòn, Việt Nam 

Nguyên xin ơn trên ban tràn đầy ơn phước đến quý Thầy Cô, quý anh chị cùng bạn hữu và gia đình.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều chi sơ xuất. kính xin được niệm tình tha thứ.

Thay mặt Gia Đình 

Vũ Ngọc Hòa 

(TL 71)