alt
 
Tin Buồn
  
Cụ Bà Trần Thiện Hải
Nhủ danh Nguyễn Thị Xuân Minh
Pháp Danh Nguyên Hoa
Thân mẫu của anh Trần Thiện Thanh Tâm Cựu Học viên Ban Thủy Lâm NLS Bảo Lộc
 
Mãn phần ngày 10-1-2017 tại Bảo Lộc 
Hưởng thọ 95 tuổi
 
Lễ nhập quan: 13 giờ ngày 10 - 1 -2017

Linh cữu được quàn tại tư gia số 879 đường Trần Phú - Thành Phố Bảo Lộc

Lễ di quan: 6 g 30 ngày 13 -1 -2017 (16 – 12 - Bính Thân)
An táng tại Nghĩa Trang Phật Giáo Bảo Lộc 
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU