Nhận được tin buồn
 
Anh Bùi Sanh Báu
Cựu Sinh Viên Khóa 1 QGNLM Bảo Lộc
Cựu Tổng Giám Canh 
Trường Nông Lâm Súc Bình Dương
Hôn phu của Chị Lương Thị Quận Khóa 1 QGNLM Bảo Lộc 
 
Vừa thất lộc vào ngày 9-12-2016
Hưởng thọ 81 tuổi
 
Tang Lễ được tổ chức tại Chùa Vĩnh Nghiêm, 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Quận 3, Sàigòn 
Lễ An Táng 12 giờ ngày Thứ Hai 2-12-2016 tại Bình Hưng Hòa
 
Thay mặt Cựu G.S, Học Viên
Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc
Chân thành gởi lời phân ưu đến tang quyến
 
Nguyện cầu hương linh Anh Bùi Sanh Báu sớm siêu thoát nơi Cõi Vĩnh Hằng
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bình Dương Hải Ngoại
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU