alt
 
Nhận được tin buồn
  
Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Nhàn
 
Hiền Thê của Ông Phạm Văn Nhung
Kế Toán Trưởng Trường Trung Học Nông Lâm Súc Bảo Lộc
 Là thân mẫu của các cựu học viên:
Phạm Trung Tâm Ban Mục Súc
Phạm Việt Hùng Ban Mục Súc
Phạm Phương Mai Ban Canh Nông

Phạm Phương Vân

Vừa mãn phần vào lúc 6:30 ngày 27–11–2016

 Hưởng Thọ 85 tuổi

Lễ nhập quan 08 giờ ngày 28-11-2016
 Linh cữu quàn tại nhà số 11 Đường Nguyễn Văn Trỗi, F2, Thành Phố Bảo Lộc.  ĐT: 063 3866732
Lễ Động Quan lúc 4 g 30 ngày 30-11-2016. Thánh lễ  tiến hành tại Thánh Đường Giáo Xứ Chân Lộc
 Án tang tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Chân Lộc – Bảo Lộc 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm hưởng nhan Thánh Chúa
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU