alt
 
Nhận được tin buồn
 
Chị Trần Thị Kim Huỳnh
(MS 71)
 
Em ruột của chị Trần Thị Kim Bằng (MS71)
Vừa mãn phần ngày 08-10-2016
tại Thủ Thừa, Long An
Hưởng thọ 65 tuổi
 
Tang lễ tổ chức tại tư gia Thủ Thừa, Long An
Linh cữu được đưa đi hỏa táng ngày 10/10/2016
Tại Đài Hỏa Táng Tân Trụ, Long An
 
Nguyện cầu hương linh chị Kim Huỳnh an bình cõi Viên Miễn
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU