alt
 
Nhận được tin buồn
  
Chị Đoàn Thị Chi Lang 
Cựu học viên NLS Bảo Lộc  (CN64-67)
Hôn thê của anh Trương Phước Hòa
 
Vừa vĩnh viễn rời người thân và bạn bè vào sáng ngày 11 thánh 12 năm 2013
Hưởng thọ 64 tuổi
 
Linh cữu quàn tạI Jerrett Funeral Homes – Vaughan Chapel
8088 Yonge Street, Thornhills, ON L4J 1W3
 
 Thăm viếng ngày 13 thág 12 năm 2013 từ 7:00 đến 9:00 tối
Lễ An Táng ngày 14 tháng 12 năm 2013 lúc 11:00 sáng
Lễ Hỏa Táng được cử hành sau đó tại Riverside Crematorium
 
Xin thành kính phân ưu cùng anh Trương Phước Hòa và gia quyến
Nguyện cầu hương linh Chị Chi Lang sớm yên bình nơi Cõi Miên Viễn
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU