CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin
cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần:

 

Cụ Bà ĐINH TRUNG DU
Nhũ danh MARIA MADALENA MAI THỊ CUNG
 
Sinh ngày 1 tháng 1 năm 1931 tại Hải Dương Bắc Phần
Đã được Chúa gọi về lúc 9:05 sáng Thứ Tư ngày 4 tháng 12 năm 2013
Tại  San Jose, California
HƯỞNG THỌ 83 TUỔI
 
Linh cữu được quàn tại Darling Fisher
471 E. Santa Clara Street – San Jose, CA 95112 – Phone:(408) 998-2226
 
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ VÀ THĂM VIẾNG
 
Thứ Sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2013
 
10:00AM – 11:00AM:           Lễ nhập quan, phát tang, và tang gia đọc kinh
11:00AM – 9:00PM:             Gìờ thăm viếng
2:00PM - 3:00PM                 Hội Dòng Ba Đa Minh
4:00PM – 5:00PM:               Hội Legio giáo phận San Jose
5:00PM – 6:00PM   
6:00PM – 7:00PM              Quí thầy cô trường giáo lý Việt ngữ - Giáo xứ Chúa Ba Ngôi
7:00PM – 8:00PM               Giáo  Xứ Đức Mẹ La Vang
8:00PM – 9:00PM
 
Thứ Bẩy, ngày 14 tháng 12 năm 2013 – Thánh Lễ an táng tại
Nhà Thờ Saint Frances Cabrini
15333 Woodard Road San Jose, CA 95124 – Phone: (408) 879-1120
 
Xin quí cha, quí tu sĩ, quí hội đoàn, quí đoàn thể, quí ca đoàn, quí thân bằng quyến thuộc, và bạn hữu hiện diện tại Nhà Thờ lúc 9:45AM
 
9:00AM – 10:00AM:       Lễ động quan – di chuyển đến Nhà Thờ
10:00AM – 11:00AM      Thánh Lễ đồng tế an táng
11:00AM – 11:15AM      Đọc lá thư – Tâm Tình Của Người Ra Đi & Lời cảm tạ của gia đình.
11:30AM – 11:45AM      Lễ di quan tới nơi hỏa táng
 
Los Gatos Memorial Park
2255 Los Gatos-Almaden Road   San Jose, CA 95124 Phone: (408) 356-4151
 
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
 
Chồng:                                  ĐINH TRUNG DU (VN)
Trưởng nam:                        ĐINH VĂN LÊ, vợ và các con các cháu (San Jose)
Thứ nam:                              ĐINH HỮU THÁI, vợ và các con các cháu (San Jose)
Trưởng nữ:                           ĐINH THỊ THANH MAI, chồng và các con (San Jose)
Thứ nam:                              ĐINH TRUNG HẬU, vợ và con (San Jose)
Thứ nữ:                                 ĐINH THỊ THANH XUÂN (San Jose)
Thứ nam:                               ĐINH THẾ UYÊN, vợ và con (San Jose)
Thứ nam:                               ĐINH HỮU ĐẠT, vợ và các con (San Jose)
Thứ nam:                               ĐINH TRUNG DŨNG, vợ và con (San Jose)
Con đở đầu:                         NGUYỄN HIẾU, vợ và các con (San Jose)
 
CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG
XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU