alt
 
Nhận được tin buồn
  
Cụ Bà Đinh Trung Thu
Nhũ danh Maria Madalena Mai Thị Cung 
 
Thân mẫu của anh Đinh Văn Lê (TL 65-68)
Vừa được Chúa gọi về  lúc  9:05 sáng  ngày 4 tháng 12 năm 2013 tại San Jose, California
Hưởng thọ 83 tuổi
Linh cữu được quàn tại Darling Fisher
471 E. Santa Clara Street – San Jose, CA 95112 – Phone:(408) 998-2226
 
Chương Trình Tang Lễ:
 
Lễ Phát Tang và Thăm viếng: Thứ Sáu 13-12 từ 10 sáng đến 9:00 tối  
 
Thánh Lễ an táng: Được tổ chức vào Thứ Bẩy, ngày 14 tháng 12 năm 2013 10 sáng tại
Nhà Thờ Saint Frances Cabrini
15333 Woodard Road San Jose, CA 95124 – Phone: (408) 879-1120
 
Lễ hỏa táng: Cùng ngày, lúc 11:30AM: Lễ di quan tới nơi hỏa táng tại
Los Gatos Memorial Park
2255 Los Gatos-Almaden Road   San Jose, CA 95124 Phone: (408) 356-4151
 
Xin thành kính phân ưu cùng anh chị Đinh Văn Lê và tang quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà  sớm yên bình nơi Nước Chúa
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU