alt
 
Nhận được tin buồn
  
Cụ Bà Đoàn Thị Chiếu
Thân mẫu của anh Phan Thanh Nhân (TL 71)
Vừa từ trần ngày 25-11-2013 tại Sài Gòn
Hưởng thọ 95 tuổi.
 
Tang lễ được tổ chức tại tư gia số 338/13 An Dương Vương, P.4, Q.5
Lễ động quan ngày 28 tháng 11 năm 2013
An táng tại nghĩa trang Đa Phước, Huyện Bình-Chánh, Sài Gòn
 
Xin thành kính phân ưu cùng anh Phan Thanh Nhân cùng gia quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà  sớm yên bình nơi Cõi Miên Viễn
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU