alt
Nhận được tin buồn
  
Cụ Ông Thomas Đức Nguyễn
Thân phụ của anh Nguyễn Thế Bảo (CT75)
 
Vừa mãn phần ngày 15-8-2013 tại San Jose
Hưởng thọ 89 tuổi
 
Lễ hỏa thiêu sẽ được tổ chức tại San Jose vào ngày 21 tháng 08 năm 2013
 
Xin thành kính phân ưu cùng anh chị Nguyễn Thế Bảo và gia quyến
 
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Thomas Đức Nguyễn yên bình nơi Cõi Miên Viễn

Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU