alt
 
Nhận được tin buồn
  
Cụ Ông Hồ Văn Vui
Sinh năm: 1924 tại Quảng Ngãi
Từ trần lúc 15 giờ 52, ngày 05 tháng 7 năm 2013 tại Dalat
Hưởng thọ 90 tuổi.
 
Thân phụ anh Hồ Đắc Phước - Phu quân chị Nguyễn Thị Vân (MS 1970-1973)
 
Lễ nhập quan lúc 8 giờ ngày 06-7-2013
Lễ động quan lúc 7 giờ 30, ngày 09-7-2013
An táng tại nghĩa trang Phước Thành, Phường 7, TP Đà Lạt
 
Xin thành kính phân ưu cùng anh Hồ Đắc Phước và chị Nguyễn Thị Vân cùng gia quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông  sớm yên bình nơi Cõi Miên Viễn
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU