alt
 
Nhận được tin buồn
  
Cụ Bà NGUYỄN THỊ KIM ANH
Thân mẫu của anh Lê Phong Hào TL68-71
Dưỡng mẫu của chị Bùi Thị Lợi 
 
Vừa mãn phần lúc 06:30 ngày 27-6-2013
Hưởng thọ 81 tuổi
 
Linh cửu được quàn tại tư gia số 84C 1 Dương Đình Hội, phường Phước Long B, quận 9, Sài Gòn 
Lễ Động Quan lúc 06 giờ sáng ngày 01 tháng 07 năm 2013 
An táng cùng ngày tại Nghĩa trang Phước Kiến – Hóa An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
 
Xin thành kính phân ưu cùng anh Lê Phong Hào, chị Bùi Thị Lợi và gia quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Kim Anh sớm yên bình nơi Cõi Miên Viễn
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU