alt
 
Nhận được tin buồn
  
Cụ Ông Nguyễn Văn Đang
Nhạc Phụ của anh Huỳnh Kim Thạch, Thủy Lâm 69
 
Vừa mãn phần ngày 16 tháng 4 năm 2013
Hưởng thọ 98 tuổi
 
Tang lễ được tổ chức tại Chùa Long Hoa đường Trần Minh Quyền Quận 10, Sài Gòn
Lễ Hỏa Táng được cử hành vào 12 giờ trưa ngày 19 tháng 4 năm 2013 tại Bình Hưng Hòa
 
Xin thành kính phân ưu cùng anh chị Huỳnh Kim Thạch và gia quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm yên bình nơi Cõi Miên Viễn
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU