alt
 
Nhận được tin buồn
  
Cụ Bà Nguyễn Kim Hoa
Thân mẫuu anh Trần Công Nhơn CN 72
 
Vừa mãn phần ngày 29 tháng 3 năm 2013
Hưởng thọ 82 tuổi
 
Tang lễ được tổ chức tại tư gia ở Mỹ Tho, Tiền Giang
Lễ Động Quan và An Táng được cử hành vào sáng ngày 1 tháng 4 năm 2013 tại quê nhà
 
Xin thành kính phân ưu cùng anh Trần Công Nhơn và gia quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm yên bình nơi Cõi Miên Viễn
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU