alt
Vô cùng thương tiếc báo tin buồn
  
Anh Nguyễn Đính
Cựu học viên NLS Bảo Lộc  (CN 63-66)
Cựu nhân viên Trường Đại Học Nông Lâm
Sanh năm 1946 tại Quảng Trị
Thất lộc lúc 21 giờ 30 ngày 21-3-2013
Hưởng thọ 67 tuổi
 
Lễ Nhập Liệm 14 giờ ngày 22-3-2013
Linh cữu quàn tại tư gia thuộc Cư Xá Đại Học Nông Lâm, Thủ Đức
Lễ Động Quan lúc 8:00 sáng ngày 25-3-2013
Lễ An Táng được tổ chức sau đó tại Nghĩa Trang Chùa Phước Thiện, Quận 9,  Sài Gòn
 
Thành kính phân ưu cùng gia đình anh Nguyễn Đính và thân bằng quyến thuộc  
Nguyện cầu hương hồn anh Đính an bình nơi Lạc Quốc
 
Cựu học viên các lớp niên khóa 63-66
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU