alt
Nhận được tin buồn
  
Chị Vũ Thị Mai
 
Vợ của anh Nguyễn Đức Cao - Kỹ Sư Nông Nghiệp Khóa 8
 
Vừa vĩnh viễn ra đi sau cơn bạo bệnh vào ngày 14-3-2013 tại nhà riêng số 327 Lô 6 Cư xá Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Sài Gòn 
 
Lễ tẩn liệm sẽ được tổ chức  vào lúc 20:30 giờ ngày 14-3-2013
Lễ động quan sẽ được tổ chức vào 6 giờ sáng ngày 17-3-2013 và linh cửu sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa
 
Thành kính phân ưu cùng anh Nguyễn Đức Cao và gia quyến
Nguyện cầu hương linh chị Mai yên nghỉ nơi Miền Miên Viễn 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU