alt
Nhận được tin buồn
  
Cụ Bà Trần Thị Cung
Pháp danh Hoa Hạnh
 
Mẹ của anh Bùi Công Tạo - Kỹ Sư Thủy Lâm Khóa 3
 
 Vừa mãn phần vào ngày 26 tháng 2 năm 2013
Hưởng thọ 99 tuổi
 
Tang Lễ cử hành tại nhà quàn Sunrise, Orchid, Oak Hill số 226 đường Curtner, San Jose, CA 95125
Thăm viếng từ 1 chiều đến 9 tối ngày thứ ba 5 tháng 3, 2013
Lễ Di Quan và Chôn Cất được tổ chức vào lúc 11 sáng ngày thứ tư 6 tháng 3, 2013
 
Thành kính phân ưu cùng anh chị Bùi Công Tạo và gia quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Trần Thị Cung yên nghỉ nơi Cõi Niết Bàn 
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU