alt
Nhận được tin buồn
  
Cụ Bà Nguyễn Thị Tiếp
Pháp danh Tịnh Trinh
Mẹ chồng của chị Phạm Thị Thu Hằng CN71
 
 Vừa mãn phần ngày 15 tháng 2 năm 2013
Hưởng thọ 93 tuổi
 
Tang lễ tổ chức tại tư gia số 78 đường Trần Khắc Chân, Sài Gòn
Lễ Hỏa Táng tổ chức vào sáng ngày 18 tháng 2 năm 2013 tại Bình Hưng Hòa, Sài Gòn
 
Thành kính phân ưu cùng chị Thu Hằng và gia quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Tiếp yên nghỉ nơi Cõi Phập
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU