alt
Nhận được tin buồn
  
Cụ Bà MARIA Nguyễn Thị Thư
 
Thân mẫu quý anh chị:
 
- Trần Thanh Giang cựu học viên, cựu Giáo Sư Trường NLS Bảo Lộc
-Trần Thanh Long CT
-Trần Thị Thanh Tân CN
 
Vừa được Chúa gọi về lúc 20 g ngày 28-12-2012 tại Giáo Xứ Tân Hà, Bảo Lộc
Hưởng thọ 93 tuổi
 
Lễ Tẩn Liệm lúc 14 giờ ngày 29-12-2012
Thánh Lễ An Táng lúc 16:30 ngày 31-12-2012 tại thánh đường Giáo Xứ Tân Hà
Thi hài được an táng tại Đất Thánh Giáo Xứ Mân Côi
 
Thành kính phân ưu cùng gia quyến
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Thư yên nghỉ nơi Nước Chúa
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU