alt
LỜI CẢM TẠ
 
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ
 
Quý Thầy Cô, bè bạn trường NLS Bảo Lộc đã đến thăm viếng, phúng điếu, chia buồn trước sự ra đi của mẹ chúng tôi là:
Cụ Bà Mata Nguyễn Thị Huyên
Thất lộc ngày 06 tháng 12 năm 2012
 
Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sơ suất, xin được lượng tình tha thứ
 
Thay mặt gia đình,
Trần Thanh Tân (NLS 71)