alt
Nhận được tin buồn
  
Cụ Bà Mata Nguyễn Thị Huyên
 
Mẹ của Quý anh Trần Thanh Tâm CN68, Trần Thanh Thế và Trần Thanh Tân NLS 71
 
Đã mãn phần vào ngày 6 tháng 12 năm 2012
Hưởng thọ 92 tuổi
 
Tang Lễ cử hành tại tư gia số 421/2 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, TP Sài Gòn
Lễ Hỏa Táng sáng ngày 8 tháng 12 năm 2012 tại Trung Tâm Hỏa Táng Bình Hưng Hòa, TP Sài Gòn
 
Thành kính phân ưu cùng các anh Tâm, Thế, Tân và gia quyến  
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về Nước Chúa
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU