Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị và Các Bạn Cựu Học Viên NLS Bảo Lộc đến dự
 
Lễ Cầu Siêu nhân ngày Giỗ Thầy Hà Văn Thân
 
Ngày giờ: 9 giờ sáng ngày 10 tháng 1 năm 2013 nhằm ngày 29 tháng 11 năm Nhâm Thìn
 
Địa điểm: Chùa Lâm Tế, số 212 đường Nguyển Trải, Quận 1, Sài Gòn
 
(Sau buổi Lễ xin mời tất cả cùng dùng bữa cơm chay tại chùa)
 
Kính mời,
 
Nguyễn Khỏe MS 70 và Nhóm Bạn NLS Bảo Lộc 
Cùng Tác Giả / Đề Tài