Hội rất cám ơn quý Thầy Cô và quý anh chị luôn tích cực ủng hộ để Hội có phương tiện để chi phí cho các sinh hoạt trong những năm qua.

Mọi sự ủng hộ xin gởi chi phiếu về Thủ Quỹ: 

Dang Hoang Mai
10421 Russell Ave.
Garden Grove, CA 92843
USA
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone : 1 (714) 548-4584
 

Danh Sách đóng tiền ủng hộ Hội 

Niên Khoá  Tên Họ  2022 Ghi Chú
Thầy Vũ Huyên $200 Theo báo cáo của thủ quỹ ngày 30 tháng 08 năm 2022
San Jose Ẩn danh $1000 -nt-
CN64-67  Đỗ Hữu Triệu   $60 -nt-
TL64-69  Vũ Thế Lực   $100 -nt-
TL70-75  Trung Đặng $100 -nt-
TL70-75  Hồ Phước Thành $50 -nt-
CT70-75 Phạm Ngọc Đức $100 -nt-
NLSBL66 Dương Phú Lộc  $40 -nt- 
      Thu TC: $1,650.00
TL75 Nguyễn Đức Huy $120  Theo báo cáo của thủ quỹ ngày 30 tháng 11 năm 2022 
MS74 Nguyễn Thanh Hà $100 -nt-
MS75 Đặng Hoàng Mai $100 -nt-
MS74 Loan Lê $60 -nt-
TL70 Hồ Công Danh  $100 -nt-
      Thu TC: $480.00
  Tổng Cộng $2,130  

 

Những năm trước đây, Hội được Thầy Cô ủng hộ hộ mỗi năm $20.00, khi đóng góp một số mạnh thường quân đã ủng hộ một lần nhiều hơn $20, nên được tính trải dài qua nhiều năm sau, dù số tiền được tính vào quỹ năm đóng góp. Danh tánh và số liệu cho những trường hợp vừa đề cập vẫn còn lưu giữ, muốn tham khảo hãu bấm vào hàng chữ: Danh Sách Ủng Hộ Hội từ năm 2019-2023.