Hội rất cám ơn quý Thầy Cô và quý anh chị luôn tích cực ủng hộ để Hội có phương tiện chi phí cho các sinh hoạt trong những năm qua.

Mọi sự ủng hộ xin gởi chi phiếu về Thủ Quỹ:

Dang Hoang Mai
10421 Russell Ave.
Garden Grove, CA 92843
USA
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone : 1 (714) 548-4584
 
Danh Sách đóng tiền ủng hộ Hội

 

Niên Khoá Tên Họ 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Thầy Nguyễn Văn Nhuệ $20          
NLS 63-65 Nguyễn Văn Sang            
NLS 61-63 Bùi Công Tạo $20 $20 $20 $20 $20 $20
CN63-64 Nguyễn Đăng Hương            
MS63-66 Nguyễn Thành Mới $20       $20 $20
MS63-66 Nguyễn Văn Ni           $20
MS63-66 Nguyễn Bửu Linh $20          
CN63-66 Đỗ Hữu Triệu $20 $20 $20     $20
CN63-66 Hồ Thành Huân $20          
CN63-66 Phan Thị Đức $20          
CN63-66 Tống Kim Miêng           $20
MS64-67 Lê Thị Yến $20 $20 $20 $20 $20 $20
TL64-67 Trần Quang Minh            
MS63-67 Trần Danh Dự $20 $20 $20   $20 $20
CN64-67 Trịnh Minh Kế            
MS64-67 Nguyễn Thanh Thủy $20          
MS64-67 Châu Thị Nga $20 $20 $20   $20 $20
MS64-67 Ngô Thị Độc Lập         $20 $20
CN64-67 Tô Hoàn Ân            
CN67 Phạm Văn Hạnh   $20        
CN68 Vương Đình Ánh   $20 $20      
CN63-68 Huỳnh Thị Hương $20 $20 $20 $20 $20 $20
TL65-68 Đặng Tấn Lung $20 $20 $20 $20 $20 $20
CN65-68 Trần Thị Sâm            
CN63-68 Phạm Kim Nguyên $20 $20 $20 $20 $20 $20
CN65-68 Nguyễn T. L. Phương $20 $20     $20  
CN65-68 Đặng Hồng Kim Thu $20 $20 $20 $20    
CN65-68 Trân Kim Thạnh            
CN65-68 Bùi Đức Thắng $20 $20        
CN65-68 Vương Thế Đức $20 $20 $20     $20
CN65-68 Lê Đình Bang   $20        
TL65-68 Đinh Văn Lê $20 $20     $20  
TL65-68 Nguyễn Hoàng Nam            
TL65-68 Đỗ Đức Nghiêm     $20      
TL63-68 Nguyễn Ngọc Phương      $20      
CN65-68 Dương Thành Đạt $20       $20  
CN65-68 Huỳnh Thanh Quang           $20
TL66-69 Tôn Tường Duy $20 $20 $20 $20 $20 $20
MS65-68 Đỗ Thành Chỉnh   $20 $20      
CN65-68 Phạm Văn Hùng $20       $20  
CN66-69 Tôn Thọ Tế $20 $20     $20 $20
CN66-69 Dương Bá Kim $20 $20 $20     $20
CN66-69 Hồ Hoa $20 $20        
CN66-69 Phú Ngọc Quang       $20  $20 $20
CN66-69 Cao Thị Xuân Liễu $20 $20 $20 $20 $20 $20
CN66-69 Bùi Thị Đậu            
CN66-69 Võ Thị Lộc            
MS66-69 Lê Thị Bình            
CN66-69 Lê Thị Thoại            
TL66-69 Lê Quang Hải       $20 $20 $20
CN66-69 Nguyễn Thị Kim Thu $20 $20 $20 $20 $20 $20
CN66-69 Đào Vĩnh Đức $20 $20        
CN66-69 Trần Hồng Yến           $20
CN66-69 Ngô Anh Thuấn           $20
CN66-69 Vũ Minh Yên           $20
CN66-69 Trần Thị Xuân Mai           $20
MS66-69 Trần Hồng Vân            
MS66-69 Bối Triều           $20
TL66-69 Huỳnh Kim Thạch $20 $20 $20     $20
CN66-69 Hoàng Kim Đỉnh       $20 $20 $20
TL67-69 Nguyễn Triệu Lương $20 $20   $20    
TL67-70 Hồ Công Danh $20 $20 $20 $20 $20 $20
CN69 Nguyễn Mẫn Đạt   $20 $20 $20 $20 $20
TL67-70 Nguyễn Việt Thắng $20 $20 $20 $20 $20 $20
MS67-70 Nguyễn Thị Thường $20 $20        
MS70 Nguyễn Thi Đào   $20        
CN67-70 Nguyễn Hưng Thái            
CN65-70 Nguyễn Ngọc Dzoanh   $20 $20 $20 $20 $20
CN70 Trương Thoai Sam   $20 $20 $20 $20 $20
TL67-70 Dương Thái Phương $20 $20 $20 $20 $20 $20
TL67-70 Vũ Thế Lực     $20 $20 $20 $20
TL65-70 Nguyễn Gia Phương $20 $20 $20 $40   $20
MS65-70  Nguyễn Lan Hương     $20      
TL67-70 Vương Văn Khôi            
MS70 Liên Nguyễn       $20 $20 $20
MS70 Lâm Xuyến       $20    
TL66-70 Trần Quốc Hiệp            
TL66-71 Ngô Hữu Thành $20 $20 $20 $20 $20 $20
MS66-67 Nguyễn Trí            
TL68-71 Hoàng Ngọc Chính $20          
MS68-71 Thái Thị Tốt $20 $20 $20      
CN68-71 Nguyễn Khắc Dũng $20 $20 $20      
CN68-71 Hồ Thị Kim Trâm $20 $20 $20 $20 $20 $20
CN68-71 Nguyễn Triệu Toàn     $20 $20 $20 $20
MS68-71 Nguyễn Quang Minh            
MS68-71 Trần Châu Hoành $20 $20 $20   $20 $20
TL68-71 Vũ Ngọc Hòa $20 $20 $20 $20 $20 $20
CN66-72 Đặng Viễn Thông $20     $20    
CN69-72 Võ Văn Nua   $20        
TL70-73 Nguyễn Văn Đạo            
TL70-73 Giang Văn Cảnh $20 $20  $20       
TL70-73 Nguyễn Đức Trang            
CT70-73 Ung Siu Mằn $20 $20       $20
CT70-73 Bùi Nguyên Tùng $20 $20 $20      
CN71-73 Trần Thị Quỳnh Hoa $20 $20 $20 $20 $20  $20
MS 68-73 Nguyễn Hữu Trí $20 $20 $20 $20    
MS 68-73 Bùi Bạch Tuyết           $20
TL69-74 Thạch Võ $20 $20 $20 $20    
CT71-74 Trần Khánh Văn $20 $20 $20 $20 $20 $20
MS71-74 Nguyễn Văn Khang $20 $20     $20 $20
CT71-74 Tô Minh Hiếu   $20 $20 $20 $20 $20
TL74 Đặng Đình Thông $20       $20  
TL74 Lưu Thanh Hiệp $20 $20        
TL74 Dung Nguyễn $20          
TL74 Vũ Văn Định $20 $20 $20 $20 $20 $20
TL74 Phạm Ngọc Đức   $20        
TL74 Nguyễn Anh Dũng   $20 $20   $20  
MS74 Lam Nguyễn   $20        
MS74 Nguyễn Thi Thanh Hà $20 $20 $20 $20 $20 $20
CT74 Lê Minh Triết   $20 $20      
CT74 Đỗ Trí Trung $20 $20 $20 $20    
CT74 Nguyễn Văn Tùng $20          
CN70-75 Nguyễn Thị Kim Liên            
CT72-75 Nguyễn Thế Bảo            
CN72-75 Nguyễn Duy Cần            
CN72-75 Trần Công Tấn            
TL72-75 Nguyễn Đức Huy $20     $20 $20 $20
TL72-75 Trung Đặng           $20
CN72 Chương B. Tang   $20 $20       
TL75 Huỳnh Văn Tánh            
TL75 Hồ Phước Thành           $20
CT75 Phạm Ngọc Đức           $20
MS75 Dang Hoang Mai $20   $20 $20 $20 $20
MS76 Loan Lê $20 $20 $20 $20   $20
NLS CT Trần Văn Điện            
NLS BT Hứa Thao            
Thân Hữu Trần Thị Kim Anh $20 $20 $20 $20    
Thân Hữu Nguyễn Đăng Tuấn $20 $20 $20  $20 $20 $20
Thân Hữu Nguyễn Việt $20 $20 $20      
Thân Hữu Đỗ Thái $20     $20    
Thân Hữu Nga $20          
 Thân Hữu Son Le $20          
  Cộng thu mỗi năm $1,340 $1,280 $1,060 $860 $880 $1,140

Ghi chú:

* Cập nhật ngày 23 tháng 04 năm 2020: Đã điều chỉnh theo yêu cầu của chị Hoàng Mai, thủ Quỹ Hội

* Cập nhật ngày 07 tháng 03 năm 2019: $40/2018 (Đỗ Hữu Triệu, Phú Ngọc Quang) 

* Cập nhật ngày 11 tháng 07 năm 2018: ($20/2017; $560/2018; $320/2019 **Anh Tôn Thọ Tế đã đóng 2 lần của năm 2018 và 2019 , xin xem lại ghi chú bên trên; $60/2020; $20/2021; $20/2022) Tổng cộng: $1,040