Danh sách Thầy Cô, anh chị NLS Bảo Lộc và thân hữu

Tham dự Họp Mặt NLS-BL tại Houston - Texas, ngày 13/10/2024

 
Thầy Cô / Lớp Tên Họ Số người tham dự  Đến Từ 
Thầy Cô Nguyễn Văn Khuy 2 TX
Chị Ngô Anh Thuấn 1 TX
Chị Phạm Kim Nguyên 1 TX
Anh  Dương Bá Kim 2 TX
Chị Ngô Thị Ngọc Trang 2 NC
Chị  Nguyễn Phương Lan 1 CA
Chị Châu Thị Nga 1 CA
Anh chị Nguyễn Việt Thắng 3 CA
Anh chị Hồ Công Danh 2 FL
Anh chị Trần Danh Dự 2 CA
Chị Cao Xuân Liễu 1 CA
Anh Nguyễn Quang Hải 2 CA
Chị  Nguyễn Thị Liên 1 CA
Anh chị Nguyễn Đình 2 CA
Chị Đặng Hoàng Mai 1 CA
Anh chị Nguyễn Tôn Duyên 2 CA
Chị Nguyễn Kim Thu 1 Boston
Chị Nguyễn Huỳnh Mai 1 CA
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Tổng Cộng   28  
 
 Danh sách sẽ được cập nhật mỗi cuối tuần nếu có người ghi danh thêm, đề nghị ghi rõ nơi đến từ đâu.
Nếu có sự sai sót hoặc cần điều chỉnh, xin thông báo về Chị Phạm Kim Nguyên: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone: 714 718 2671
Cập nhật mới nhất vào ngày 01 tháng 7 năm 2024