Danh sách Thầy Cô, anh chị NLS Bảo Lộc và thân hữu

Tham dự Đại Hội NLS-BL Kỳ X

 
Thầy Cô / Lớp  Tên Họ Số người tham dự  Đến Từ 
Thầy Cô Nguyễn Văn Nhuệ 2 CA
Thầy  Nghiêm Xuân Thịnh 2 FLorida 
Thầy Cô Nguyễn Văn Khuy 2 TX
Thầy Cô Phan Bá Sáu 2 Michigan
Minh Nguyệt 2 CA
Thầy Cô Phạm Tấn Yên & Kim Nguyên 2 CA
       
63-66 Nguyễn Thành Mới 2 CA
63-66 Nguyễn Văn Ni 1 CA
63-66 Đỗ Hữu Triệu 1 CA
CN 64-67 Châu Thị Nga 3 Orange County,CA
MS 64-67 Trần Danh Dự 2 Orange County, CA
MS 64-67 Trịnh Minh Kế 2 CA
MS 64-67 Lê Thị Yến 2 CA
CN64-67 Ngô Thị Độc Lập 2 CA
       
CN 65-68 Nguyễn Lan Phương 1 CA
CN65-68 Vương Thế Đức 2 Canada
CN65-68 Lê Đình Bang  2 Pennsylvania
TL66-71 Vũ Ngọc Hòa 1 Orange County, CA
TL 64- 69 Huỳnh Kim Thạch 2 Seatle, WA 
TL 65-68 Đặng Tấn Lung 1 San Jose, CA
CN 65-68 Huỳnh Thị Hương 1 San Jose, CA
       
CN 66-69 Đặng Hồng Kim Thu 2 CA
CN 65-69 Cao Xuân Liễu 2 Orange County,CA
CN 66-69 Ngô Anh Thuấn 1 Colorado
MS 65-68 Lê Quang Hải 2  
CN65-69 Nguyễn Thị Liên 1  
CN 65-68 Phú Ngọc Quang 1  
TL 65-70 Hồ Công Danh 2 CA
TL 65-70 Dương Thái Phương 2 CA
TL 66-71 Ngô Hữu Thành 1 Orange County, CA
  Đặng Hoàng Mai 1 Orange County, CA
TL70-73 Hương - Đạo 2 Orange County, CA
TL 65-70 Nguyễn Việt Thắng 2 Orange County, CA
  Nguyễn Khang 2 CA
  Lê Đức Huy 2 CA
  Trần Thị Quỳnh Hoa 2 CA
  Trần Khánh Văn 2 CA
  Lê Loan 2 CA
MS 71-74 Nguyễn Thị Thanh Hà 1 Orange County, CA
TL 71-74 Vũ Viết Đình 1 Orange County, CA
CN 64-67 Phạm Văn Hùng 2 Orange County, CA
TL 65-68 Đinh Văn Lê 1 Orange County, CA
CN 68-71 Nguyễn Tôn Duyên 1 San Jose, CA
CN 66-69 Tôn Thọ Tế 1 Orange County, CA
TL 65-68 Dương Thành Đạt 1 Orange County, CA
MS 64-67 Tôn Tường Duy 2 Orange County, CA
  Nguyễn Văn Sang 1  
MS 66-71 Trần Châu Hoành 2 San Jose, CA
MS 66-69 Hoàng Kim Đỉnh 1 Canada
CN 66-69 Nguyễn Thị Kim Thu 1 Boston
       
       
       
       
       
       
       
       
Tổng Cộng   81  
 
 Danh sách sẽ được cập nhật mỗi cuối tuần nếu có người ghi danh thêm.
Nếu có sự sai sót, xin thông báo về Ban Điều Hành Hội: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Cập nhật mới nhất vào ngày 10 tháng 3 năm 2018