Danh sách Thầy Cô, anh chị NLS Bảo Lộc và thân hữu

Tham dự Đại Hội NLS-BL Kỳ X

 
Thầy Cô / Lớp  Tên Họ Số người tham dự  Đến Từ 
Thầy Cô Nguyễn Văn Nhuệ 2 CA
Thầy  Nghiêm Xuân Thịnh 2 FLorida 
Thầy Cô Nguyễn Văn Khuy 4 TX
Thầy Cô Phan Bá Sáu 2 Michigan
Minh Nguyệt 2 CA
Thầy Cô Phạm Tấn Yên & Kim Nguyên 2 CA
Thầy  Nguyễn Văn Trụ 1  
Trần Thị Hương Lan 1 Nam Cali
Thân hữu Cao Đẳng NLS 10  
Thân hữu Trần Thị Mai Khanh 1  
Thân hữu Nguyễn Thị Quýt 1  
Thân hữu Nguyễn Văn Chút 1  
Thân hữu Trần Văn Phong 1  
Thân hữu Nguyễn Khoa Hue 1  
Thân hữu Nguyễn Văn Nam 1  
Thân Hữu NLSBD Phạm Văn Nghĩa 7 Nam Cali
Thân hữu NLSCT Vương Đình Khôi 1 Nam Cali
QGNLM Bạch Thị Vàng 1 Hawaii
63-66 Nguyễn Thành Mới 2 CA
63-66 Nguyễn Văn Ni 1 CA
63-66 Đỗ Hữu Triệu 1 CA
CN 64-67 Châu Thị Nga 4 Orange County,CA
MS 64-67 Tống Kim Miêng 1 Nam Cali
MS 64-67 Trịnh Minh Kế 1 CA
MS 64-67 Lê Thị Yến 2 CA
CN 64-67 Nguyễn Thị Nghĩa 1  
CN 65-68 Châu Thị Tuyết 1  
CN 65-68 Nguyễn Lan Phương 1 CA
CN 65-68 Vương Thế Đức 2 Canada
CN 63-67 Trần Thị Ngọc 1 Boston
TL 66-71 Vũ Ngọc Hòa 1 Orange County, CA
TL 64- 69 Huỳnh Kim Thạch 10 Seatle, WA 
TL 65-68 Đặng Tấn Lung 1 San Jose, CA
CN 65-68 Huỳnh Thị Hương 1 San Jose, CA
CN 66-69 Đặng Hồng Kim Thu 2 CA
CN 65-69 Cao Xuân Liễu 2 Orange County, CA
CN 66-69 Ngô Anh Thuấn 1 Colorado
CN 65-69 Nguyễn Thị Liên 1 Orange County, CA
TL 66-71 Nguyễn Chánh Đức 10 Úc Châu
TL 65-70 Hồ Công Danh 2 CA
TL 65-70 Dương Thái Phương 2 CA
TL 66-71 Ngô Hữu Thành 1 Orange County, CA
MS 72-75 Đặng Hoàng Mai 1 Orange County, CA
TL70-73 Hương - Đạo 3 Orange County, CA
TL 65-70 Nguyễn Việt Thắng 2 Orange County, CA
MS 71-74 Nguyễn Khang 2 CA
TL 72-75 Lê Đức Huy 2 CA
CN 71-73 Trần Thị Quỳnh Hoa 2 CA
CT 71-74 Trần Khánh Văn 2 CA
 MS 73-76 Lê Loan 2 CA
MS 71-74 Nguyễn Thị Thanh Hà 1 Orange County, CA
TL 71-74 Vũ Viết Đình 1 Orange County, CA
CN 64-67 Phạm Văn Hùng 2 San Jose, CA
TL 65-68 Đinh Văn Lê 1 San Jose, CA
MS 65-68 Huỳnh Thanh Quang 2 Dallas, TX
CN 68-71 Nguyễn Tôn Duyên 1 San Jose, CA
CN 66-69 Trần Hồng Yến 1 Dallas, TX
CN 66-69 Dương Bá Kim 2 Houston, TX
TL 65-70 Nguyễn Gia Phương 2 Ottawa, Canada 
TL 65-68 Dương Thành Đạt 1 Sacramento, CA
MS 64-67 Tôn Tường Duy 2 Sacramento, CA
TL 63-65 Nguyễn Văn Sang 1 Sacramento, CA
MS 66-71 Trần Châu Hoành 2 San Jose, CA
MS 66-69 Hoàng Kim Đỉnh 1 Canada
CN 66-69 Nguyễn Thị Kim Thu 1 Boston
MS 69 Nguyễn Triệu 4 Sandiego, CA
TL 66-69 Tôn Thọ Tế 1 San Jose, CA
TL 66-69 Vũ Minh Yên 2 Los Angeles
MS 73-75 Nguyễn Tiến Dũng 1 CA
TL 72-75 Đặng Văn Trung 2 Washington
CT 72-76 Phạm Ngọc Đức 2 Washington
TL 72-75 Hồ Phước Thành 1 Washington
TL 74 Vũ Đình Tài 2  
CN 68-71 Hồ Thị Kim Trâm 1 Virginia
CN 70-73 Ngô Thanh Thủy 2 Việt Nam
CT 73 Ung Siêu Mần 1 Nam Cali
CT 73 Bùi Nguyên Tùng 1 Nam Cali
TL74 Võ Thạch 1 San Jose, CA
NLS 66-68 Dương Phú Lộc 2 North Carolina
Tổng Cộng   152  
 
 Danh sách sẽ được cập nhật mỗi cuối tuần nếu có người ghi danh thêm. Danh sách cố gắng ghi theo thứ tự lớp, tuy nhiên nếu không rõ sẽ theo thời gan nhận được.
Nếu có sự sai sót xin miễn thứ, xin thông báo về Ban Điều Hành Hội: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Cập nhật mới nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2018