Danh sách Thầy Cô, anh chị NLS Bảo Lộc và thân hữu

Tham dự Đại Hội NLS-BL Kỳ X

 
Thầy Cô / Lớp  Tên Họ Số người tham dự  Đến Từ 
Thầy Cô Nguyễn Văn Nhuệ 2 CA
Thầy  Nghiêm Xuân Thịnh 2 FLorida 
Thầy Cô Nguyễn Văn Khuy 2 TX
Thầy Cô Phan Bá Sáu 2 Michigan
Minh Nguyệt 2 CA
Thầy Cô Phạm Tấn Yên & Kim Nguyên 2 CA
       
Thân hữu Cao Đẳng NLS 10  
Thân hữu Trần Thị Mai Khanh 1  
Thân hữu Nguyễn Thị Quýt 1  
NLS Cần Thơ Nguyễn Văn Chút 1  
Thân hữu Trần Văn Phong 1  
Thân hữu Nguyễn Khoa Hue 1  
Thân hữu Nguyễn Văn Sang 1  
Thân hữu Nguyễn Văn Nam 1  
       
63-66 Nguyễn Thành Mới 2 CA
63-66 Nguyễn Văn Ni 1 CA
63-66 Đỗ Hữu Triệu 1 CA
CN 64-67 Châu Thị Nga 3 Orange County,CA
MS 64-67 Trần Danh Dự 2 Orange County, CA
MS 64-67 Trịnh Minh Kế 1 CA
MS 64-67 Lê Thị Yến 2 CA
CN 64-67 Nguyễn Thị Nghĩa 1  
CN 65-68 Châu Thị Tuyết 1  
CN 65-68 Nguyễn Lan Phương 1 CA
CN 65-68 Vương Thế Đức 2 Canada
       
TL 66-71 Vũ Ngọc Hòa 1 Orange County, CA
TL 64- 69 Huỳnh Kim Thạch 2 Seatle, WA 
TL 65-68 Đặng Tấn Lung 1 San Jose, CA
CN 65-68 Huỳnh Thị Hương 1 San Jose, CA
CN 66-69 Đặng Hồng Kim Thu 2 CA
CN 65-69 Cao Xuân Liễu 2 Orange County,CA
CN 66-69 Ngô Anh Thuấn 1 Colorado
CN 65-69 Nguyễn Thị Liên 1  
CN 65-68 Phú Ngọc Quang 1  
TL 65-70 Hồ Công Danh 2 CA
TL 65-70 Dương Thái Phương 2 CA
TL 66-71 Ngô Hữu Thành 1 Orange County, CA
MS 72-75 Đặng Hoàng Mai 1 Orange County, CA
TL70-73 Hương - Đạo 2 Orange County, CA
TL 65-70 Nguyễn Việt Thắng 2 Orange County, CA
MS 71-74 Nguyễn Khang 2 CA
TL 72-75 Lê Đức Huy 2 CA
CN 71-73 Trần Thị Quỳnh Hoa 2 CA
CT 71-74 Trần Khánh Văn 2 CA
 MS 73-76 Lê Loan 2 CA
MS 71-74 Nguyễn Thị Thanh Hà 1 Orange County, CA
TL 71-74 Vũ Viết Đình 1 Orange County, CA
CN 64-67 Phạm Văn Hùng 2 Orange County, CA
TL 65-68 Đinh Văn Lê 1 Orange County, CA
CN 68-71 Nguyễn Tôn Duyên 1 San Jose, CA
TL 65-68 Dương Thành Đạt 1 Orange County, CA
MS 64-67 Tôn Tường Duy 2 Orange County, CA
TL 63-65 Nguyễn Văn Sang 1  
MS 66-71 Trần Châu Hoành 2 San Jose, CA
MS 66-69 Hoàng Kim Đỉnh 1 Canada
CN 66-69 Nguyễn Thị Kim Thu 1 Boston
TL 66-69 Vũ Minh Yên 2 Los Angeles
MS 73-75 Nguyễn Tiến Dũng 1 CA
TL 74 Vũ Đình Tài 2  
CN 68-71 Hồ Thị Kim Trâm 1 Virginia
       
       
       
       
       
Tổng Cộng   98  
 
 Danh sách sẽ được cập nhật mỗi cuối tuần nếu có người ghi danh thêm.
Nếu có sự sai sót, xin thông báo về Ban Điều Hành Hội: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Cập nhật mới nhất vào ngày 28 tháng 4 năm 2018