alt
Nhận được tin vui
 
Anh Chị Tôn Tường Duy và Hồ Thị Oanh
  làm lễ thành hôm cho Thứ Nam

Tôn Tường Phúc
sánh duyên cùng
Trương Bích Vân
 
Hôn lễ được cử hành vào lúc 9 sáng ngày 4 tháng 11 năm 2012 tại tư gia:2448 Balmoral St. Union City, CA 94587
 
Tiệc mừng lễ Thành Hôn lúc 5:30 chiều ngày 4 tháng 11 năm 2012 tại nhà hàng Asian Pearl  

Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc