alt
Nhận được tin vui
 
Anh Chị Nguyễn Thành Trung, cựu học viên NLS Bảo Lộc (MS 70-73)
Tổ chức lễ vu quy cho út nữ

Cô Nguyễn Thị Khánh Hạ
đẹp duyên cùng
Cậu Nguyễn Xuân Quang
 
Thứ nam của Ông Bà Nguyễn Văn Trung
 
Hôn lễ được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến, Bảo Lộc lúc 16 giờ 30, ngày 10 - 02 - 2012
Tiệc mừng Vu quy, lúc 11 giờ, ngày 11 - 02 - 2012 tại Thánh Tâm, Bảo Lộc
 
 
Chúc mừng và chung vui cùng hai họ
Cầu chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc
 
Ban Cố Vấn, Ban Điều Hành Hội và Trang Nhà Nông Lâm Súc Bảo Lộc