alt
 
Nhóm Ái Hữu Gia Đình Nông Lâm Súc
 
 
THƯ MỜI
 
Kính mời quý Thầy Cô, Anh Chị, Thân Hữu cùng gia đình đến tham dự
 Họp mặt cựu học viên, sinh viên Nông Lâm Súc 2018

 
Ch
ủ Nhật, 24 tháng 6, 2018
3:00 PM - 9:00 PM
 
Grand Fortune Restaurant
4100 Monterey Rd, Suite 108. San Jose CA 95111
408-226-8888
 
$55 /1 người
 
Gặp gỡ và đón tiếp các bạn phương xa
Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018
   
2:00 PM- 6:00 PM
Lake Cunningham Park.
2305 S. White Rd, San Jose, CA 95148

 
Ngân phiếu xin gởi về trước ngày June 10 2018
 
Chút Nguyễn
51 Oak Trail Court.   Alamo CA 94507
 
Liên lạc ghi danh tham dự:

Chut Nguyen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)               925-549-0470
Buong Nguyen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)      408-230-2610
Phong Tran (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)             408-784-0552
Hat Nguyen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)                    408-712-5190

 

Văn nghệ giúp vui cho chiều Chủ Nhật 24 tháng 6, 2018
Xin ghi danh trước ngày 5 tháng 6, 2018

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 408-230-2610

 Tối đa 1 bản nhạc đơn ca và 1 bản cho song ca
Xin cho biết tên bản nhạc và tác giả (tông và thể điệu nếu có)

Trang phục vào chiều Chủ Nhật 24 tháng 6, 2018

Nếu được, Quí Ông: Veston Cravat. Quí Bà: Áo dài
(Ban TC sẽ cố gắng thực hiện chụp hình chung và riêng
của quí anh chị, nhất là trong phần trình diễn áo dài)
 
Trân trọng kính mời,

Nguyễn Văn Ch
út