Chị Ngô Ngọc Thi Trang mời Thầy Cô và các bạn nghe lại bài thơ Tống Biệt Hành của Thâm Tâm qua giọng ngâm của Hoàng Hương Trang