Cô Dương Thị Tuấn Ngọc mời Thầy Cô và các bạn xem một video về robot có thể bay như chim 

Cùng Tác Giả / Đề Tài