Chị Ngô Thị Ngọc Trang mời tất cả xem một video ngắn với lời nhắn, "xem cho vui"