Với óc sáng tạo, bàn tay khéo léo và chịu nhọc công, con người có thể biến những vật dụng cũ, bỏ đi thành những tác phẩm nghệ thuật.  Chị Trần Thị Sâm mời các bạn cùng chiêm ngắm những chiếc xe mô tô  của Dmitry, dân nhập cư Mỹ từ Ukrainian, làm bằng từ những chiếc đồng hồ cũ.(Trang Nhà)

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

 

Cùng Tác Giả / Đề Tài