Con trâu đi cày
Tuổi xuân đã hết
Thịt mòn xương rỗng
Thôi hãy về chuồng
Hay vào lò mổ
Cuộc đời ái ố
Nị, ngộ hô hố!
Ông Cọp buớc ra
Diễn trò hét la
Đừng làm cọp giấy
Để cho đời thấy
Mình là anh hùng
Hôm nay là mùng …
Một tết của ta
Truớc hết xin chúc
Trang nhà dot NET
Anh em trên hết
Ở khắp năm châu
Cùng nhau vui vầy
Ngày xuân bất tận
Cùng nhau tận hiến
Những trang báo hay
Lời văn bóng bẩy
Chan chứa tình nguời
Bài thơ thâm thúy
Kỷ niệm ngày xưa
Một thời đã qua
Chẵng bao giờ mất
TÌNH NÔNG LÂM SÚC
CỦA TRUỜNG ''BỜ-LAO'''
Thêm lời chúc nhỏ
Gởi anh “Tổng-Sấn”
Và chị “An-Hảo”
Ríu rít với nhau
Như đôi chim nhỏ
Suốt năm mạnh khoẻ
Tiền bạc dồi dào
Để có lần sau
Gặp nhau quê cũ
Tha hồ bù khú
“Tí nị“ cà phê
“Sông trăng” quên cả
Lối về nhà luôn

Dương Xuân Triều

Cùng Tác Giả / Đề Tài