Một buổi bình minh chuyện trò với nắng
Sực nhớ ra đã quá tuổi mộng mơ
Bèn đứng yên đợi đến chiều tắt nắng
Cõi vô minh chợt đến thật không ngờ
 
Ngày tháng rộng trải dài như mặt biển
Năm quay tròn như con vụ thôi miên
Thoáng một chốc đã ra đời rong biển
Thân phiêu du luân lạc bảy năm liền
 
Bảy năm trước hãy còn mơ với mộng
Bảy năm sau chỉ thấy bóng với hình
Bảy năm trước còn chuyện trò với nắng
Bảy năm sau chuyện vãn với vô minh
 
Tuổi trẻ đi qua không ngày trở lại
Tuổi già không đợi đến thật vô tình
Một buổi bình minh nhìn sương buổi sáng
Mới hay trên đó mây trời đã tan
 
 
 Nguyễn Ban Sơ - 1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài