Một sáng về quê xưa thăm Ngoại
Trên đường đất cỏ mọc rất hiền
Cũng ngày này tháng này năm ngoái
Ngoại đứng chờ thằng cháu trước hiên
 
Mi muốn ăn chi tau đi nấu
Cà chua cà rốt hay dưa leo
Ăn trái cây cho tươi da tốt máu
Mi ở thành chắc thèm bánh xèo?
 
Ăn cho no rồi đi ra vườn dạo
Mộ của Ôn nằm dưới gốc cây đào
Mi còn nhớ chuyện Quan Công - Tào Tháo
Ôn ngày xưa vẫn ưa kể tào lao?
 
Dạo vườn xong đi dọc ra bờ biển
Tập nghe tiếng sóng cho quen tai
Mai mốt mi đi làm lính thủy
Nghe sóng kêu thì nhớ lối quay về
 
Khi mô mi về thành tau sẽ gởi
Cây ớt cây tiêu cho mạ con mi
Nhớ - người Huế phải ăn cay cho giỏi
Mạ mi trên nớ cũng như tau dưới ni!
 
Buổi sáng trên đường về thăm Ngoại
Cây cỏ dường như cũng biết chào
Thằng cháu giang hồ đi lạo xạo
Về viếng mộ Ôn dưới gốc đào
 
Thoáng thấy bóng Ngoại tay chống gậy
Ta mừng chạy đến chắp tay chào
Bỗng thấy đất trời quay cuốn mãi
Té ra chỉ là giấc chiêm bao!

 Nguyễn Ban Sơ - 1977
 
 
 
Cùng Tác Giả / Đề Tài