Nhang tàn lạnh lẽo ngày nắng nhạt

thoang thoảng đâu đây gió oán hờn

chân bước sao lòng nghe trĩu nặng

vạch đám rêu xanh - vết máu còn.


NTT

Cùng Tác Giả / Đề Tài