Ta nằm giữa chốn trời không, 

Gió reo vi vút ngàn Thông trên đồi. 
"Sắc không, không sắc" cõi đời, 
Bây giờ cát bụi giữa trời bao la. 
Trần gian cuộc sống mù xa, 
Tình yêu, nỗi nhớ đã qua mất rồi. 
Ngàn năm vẫn áng mây trôi, 
Trôi về nguồn cội... cõi đời phù du. 

 

Dương Xuân Triều
Sài Gòn 02/01/2016

Diễn Nho:

處 我 臥


自 在 空 中 處 我 臥
風 吹 丘 上 千 松 和
色 空 空 色 陽 間 世
天 空 無 盡 冪 塵 沙
塵 間 生 世 多 煙 霧
懷 念 愛 情 已 没 過
千 秋 雲 朵 流 漾 漾
蜉 蝣 源 向 歸 娑 婆

 

Xứ ngã ngọa 

Tự tại không trung xứ ngã ngọa 
Phong xuy khâu thượng thiên tùng hòa 
Sắc không, không sắc dương gian thế 
Thiên không vô tận mịch trần sa. 
Trần gian sinh thế đa yên vụ 
Hoài niệm ái tình dĩ một qua. 
Thiên thu vân đóa lưu dạng dạng 
Phù du nguyên hướng qui ta bà. 

 

Châu Kim Lang

 
Cùng Tác Giả / Đề Tài