Nhìn vào đêm thấy lửa tàn

đưa tay đón bắt tro than giữa trời

vai nào đỡ hạt bụi rơi

để cho khập khiễng cả đời rong hoang

đêm đen - đen đến bàng hoàng

giấc mơ cũng nhuốm màu tang thương này

giả vờ nhấp rượu để say

tàn đêm mà chẳng thấy ngày mới sang.

Nguyễn Thành Trung