Nếu chỉ còn một ngày để sống
Cuộc đời này ta có tiếc không
Những ước mơ trong lúc tuổi hồng
Như bóng mây lang thang bay bổng.
 
 
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Thời gian đâu thong thả chơi rông
Tối ngắm sao, hóng gió giữa đồng
Đêm nằm ngủ giăng đầy mơ mộng.
 
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Chẳng kịp đâu về lại quê ông
Đi khắp nơi thỏa chí tang bồng
Mẹ chợ về, chờ quà nơi cổng.
 
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Sẽ không còn mơ ước viển vông
Chẳng ích chi lo nghĩ phập phồng
Bởi mọi sự trở nên trống rỗng.
 
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Xin lỗi người vì đã cạn nông
Cám ơn đời ân nghĩa mặn nồng
Hướng tâm về Quê Trời cao rộng ...
(St)
 
Diễn Nho:
 
若 還
 
若 還 一 日 以 生 存
這 世 何 吾 戀 惜 昆
紅 歲 滿 通 於 眾 夢
飛 騰 雲 影 儻 閒 敦
 
若 還 一 日 以 生 存
何 時 閒 適 飄 遊 奔
玩 星 暮 夕 乘 風 與
僵 臥 夢 多 滿 夜 昏
 
若 還 一 日 以 生 存
不 及 歸 來 又 祖 村
妥 志 桑 蓬 奔 到 處
市 回 待 母 餅 於 門
 
若 還 一 日 以 生 存
何 未 虛 無 夢 望 繁
思 慮 擔 心 何 利 益
已 成 眾 事 虛 空 渾
 
若 還 一 日 以 生 存
道 歉 已 由 淺 近 笨
感 謝 世 間 恩 義 沁
向 心 高 廣 天 鄉 尊
 
Nhược hoàn 若 還
 
Nhược hoàn nhất nhật dĩ sinh tồn
Giá thế hà ngô luyến tích côn
Hồng tuế mãn thông ư chúng mộng
Phi đằng vân ảnh thảng nhàn đôn.
 
Nhược hoàn nhất nhật dĩ sinh tồn
Hà thì nhàn thích phiêu du bôn
Ngoạn tinh mộ tịch thừa phong dữ
Cương ngọa mộng đa mãn dạ hôn.
 
Nhược hoàn nhất nhật dĩ sinh tồn
Bất cập quy lai hựu tổ thôn
Thỏa chí tang bồng bôn đáo xứ
Thị hồi đãi mẫu bỉnh ư môn.
 
Nhược hoàn nhất nhật dĩ sinh tồn
Hà vị hư vô mộng vọng phồn
Tư lự đảm tâm hà lợi ích
Dĩ thành chúng sự hư không hồn.
 
Nhược hoàn nhất nhật dĩ sinh tồn
Đạo khiểm dĩ do thiển cận bổn
Cảm tạ thế gian ân nghĩa thấm
Hướng tâm cao quảng thiên hương tôn.
 
Châu Kim Lang
 
笨 Bổn (vụng vế)
昆 Côn (nhiều)
擔心 Đảm tâm (phập phồng)
道歉 Đạo khiểm (xin lỗi)
敦 Đôn (đốc thúc)
何未 Hà vị (còn đâu)
渾 Hồn (tất cả, mơ hồ)
閒適 Nhàn thích (thong thả)
______
 
Lời Thầy Châu Kim Lang viết: GS Thái Công Tụng có gửi cho tôi bài thơ "NẾU CHỈ CÒN" không ghi tên tác giả, tôi diễn Nho bài thơ này.
Cùng Tác Giả / Đề Tài