Chị Kimberly Hương Nguyễn, vợ anh Nguyễn Văn Đạo, chuyển email của anh Sơn Nguyễn NLS 73 mời tất cả cùng thưởng thức bài hát "Vần Thơ Dạy Học"

Nhạc: Nguyễn Tuấn - Thơ: Thầy Châu Kim Lang

Cùng Tác Giả / Đề Tài