Chị lặng yên như hồn chết lịm
Lệ ngấn trào uất nghẹn hung tin
Thoáng đâu đây vòng tay nhẹ êm
"Thương chị lắm" em thường hay nói
 
Cảnh thương ơi, "Sao em quá vội!"
Không một lời giả biệt vợ con
Không trả hiếu Mẹ mỏi mòn đợi
Bỏ xa tình cốt nhục người thân.
 
Em vội đi không lời tiễn biệt
Không bạn bè thăm viếng hỏi han
Không giả từ than van luyến tiếc
Em đi rồi một kiếp đời trôi
 
Sao em nỡ lìa xa cõi thế
Khi tuổi đời chưa cạn vấn vương
Khi tình thương em chưa trọn vẹn
Nay phủ đầu tang trắng con trẻ
 
Quanh em đây bao vòng tay ấm
Bạn bè kia lệ đẫm tiếc thương
Em nẳm yên giấc ngủ ngàn phương
Hồn bay đến Thiên Đường Nước Chúa.
 
Cali 10/10/2015
Chị Châu Nga
Cùng Tác Giả / Đề Tài