Tết Giáp Ngọ
 
Tề khởi mai đào lục khắc quá
Nhị canh cận, Huệ Trí thiền na
Hoàng hoa mỹ tửu Xuân phi hứng
Phóng bút xuân khôi Ngọ đáo gia.
 
Thiên địa nhân, chân không nhất mỗi
Giao thoa luân chuyển khứ lai hồi
Vạn lý mã bôn vi nhiễu tiết
Ô long ngô táp cử trà bôi.

 

Uân khí hương yên đăng ngũ quả
Tổ tông tứ đại tiết giao hòa
Toàn gia tức tế đồng đoàn tụ
Hậu duệ hân hoan chúc tuế đa.
 
Chúc lão tân xuân phước thọ đa
Đông qua thanh khánh tiểu đăng khoa
Không trung quang thái pháo trừ tịch
Lộc lộ bội lôi hàm tiếu hoa.
 
Châu Kim Lang (diễn Nho)
 
 
 
甲 午 春 魁
 
齊 起 梅 桃 六 刻 過
二 更 近 慧 智 禪 那
黄 花 美 酒 春 非 興
放 筆 春 魁 午 到 家
 
天 地 人 眞 空 一 每
交 梭 輪 轉 去 來 回
萬 里 馬 奔 圍 繞 莭
烏 龍 吾 咂 擧 茶 杯
 
煴 氣 香 煙 燈 五 果
祖 宗 四 代 莭 交 和
全 家 媳 婿 同 團 聚
後 裔 忻 歡 祝 歲 多
 
祝 老 新 春 福 壽 多
冬 過 青 慶 小 登 科
空 中 光 彩 炮 除 夕
禄 露 蓓 蕾 含 笑 花
 
 
GIÁP NGỌ XUÂN KHÔI
 
Hơn sáu khắc mai đào nở rộ
Ngót hai canh Huệ Trí thiền – na
Hoàng hoa mỹ tửu Xuân phi hứng
Phóng bút Xuân khôi Ngọ đáo gia.
 
Trời đất người chơn không như nhất
Giao thoa luân chuyển khứ lai hồi
Ngọ bon thiên lý xoay vòng tết
Ta nhắp Ô long nâng tách trà.
 
Nghi ngút khói nhang, đèn, ngũ quả
Tổ tiên tứ đại Tết giao hòa
Cả nhà dâu rể con đoàn tụ
Cháu chắt hân hoan mừng tuổi-đa.
 
Xuân mới chúc già đa phước thọ
Đông qua mừng trẻ tiểu đăng khoa
Không trung rạng rỡ giao thừa pháo
Lộc nhú, nụ nâng, hàm tiếu hoa.
 
01-2014
Huệ Trí Nguyễn Lễ tùy bút thi
Nguyễn Lễ (K4 CĐ.NLS/SG)
Cùng Tác Giả / Đề Tài