alt

  
CÚC HOA THẬP NGUYỆT 菊花十月 THÁNG MƯỜI HOA CÚC
 
Kim thời thập nguyệt thị
Ngã như tiểu cúc đóa
Hà bất quân phong dĩ
Xúy thu nhập thử hoa…
 
Kim thời thập nguyệt thị
Ngã hiền như cúc hoa
Hà bất thổ quân dĩ
Dĩ tâm ngô ỷ hòa
 
Kim thời thập nguyệt thị
Ngã khinh như cúc chi
Hà bất vũ quân dĩ
Vẫn đê diệp biện trì.
 
Kim thời thập nguyệt thị
Ngã như cúc bạc cùng
Hà bất quân tình dĩ
Nhất thiên bão ngã nùng.
 
Kim thời thập nguyệt thị
Hà bất tửu quân dĩ
Đích thị ngô hoàng cúc
Hoàng hoa tửu cấp thì
 
Thập nguyệt, thập nguyệt lai
Thu quý, thu quý quá
Hoàng cúc khô, hoàng cúc
Quân ly viễn, viễn a!
  
今時十月是
我如小菊朵
何不君風已
吹秋入此花
 
今時十月是
我賢如菊花
何不土君已
以心吾倚和
 
今時十月是
我輕如菊枝
何不雨君已
吻低葉瓣持
 
今時十月是
我如菊薄窮
何不君晴已
一天抱我濃
 
今時十月是
何不酒君已
的是吾黄菊
黄花酒給時
 
十月十月來
秋季秋季過
黄菊枯黄菊
君離遠遠啊
 
Bây giờ là tháng mười
Em như hoa cúc nhỏ
Sao anh không là gió
Thổi mùa thu vào em
 
Bây giờ là tháng mười
Em hiền như hoa cúc
Sao anh không là đất
Cho em ngả vào lòng
 
Bây giờ là tháng mười
Em gầy như nhánh cúc
Sao anh không là mưa
Cúi hôn từng cánh lá
 
Bây giờ là tháng mười
Em mong manh như cúc
Sao anh không là nắng
Ôm em ấm một ngày
 
Bây giờ là tháng mười
Sao anh không là rượu
Em là hoa cúc vàng
Cho anh Hoàng Hoa Tửu
 
Tháng mười tháng mười đến
Mùa thu mùa thu qua
Cúc vàng cúc vàng héo
Anh xa anh xa… xa
 
Châu Kim Lang 周金琅 Trần Mộng Tú (10-2001)
 
 
Ghi Chú: (1) Màu hoa nầy cũng là màu được chọn cho Mùa Đại Hội 8 của chúng ta được tổ chức vào ngày 23 tháng 8 năm nay.